Latest Event Updates

Math Kit EBook สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Posted on

Math Kit EBook (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

Dwonload button

เอกสารประกอบการเรียนนี้ ถูกจัดทำทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิค รูปแบบไฟล์ PDF สามารถเปิดได้บนอุปกรณ์มาตรฐานโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักของชั้น ม.ปลาย แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบเก่า พร้อมตัวอย่างการใช้งานสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ถูกจัดทำอย่างเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย ง่ายต่อผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง และในเอกสารชุดนี้ยังประกอบไปด้วย โจทย์ เสริมต่างๆ ที่พร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการทำโจทย์

Banner Math Kit Ebook

Advertisements

แนะนำเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ Jaidee CSS Framework ฝีมือไทย

Posted on Updated on

Jaidee CSS Framework เป็นชุดคำสั่ง CSS และ JS ที่ได้รับการรวบรวมมาเพื่อตอบสนองการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive webdesign ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

Jaidee CSS Framework จัดเป็น CSSFramework ตัวแรกของไทย ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกับ CSS Framework ของต่างชาติ
คุณสมบัติโดยคร่าวๆ

  • เขียนด้วย HTML5 และ CSS3
  • เป็นระบบที่สามารถปรับขนาดตัวเองให้เหมาะสมกับหน้าจอในแต่ละอุปกรณ์
  • มี Jquery plugin ยอดนิยมใช้ เช่น Slideshow, Tab, Modal
  • มีระบบนำทาง (Site Navigator) ที่ปรับขนาดตัวเองให้รองรับทุกอุปกรณ์
  • Jaidee HTML Framework มีขนาดเล็กกว่า HTML Framework ตัวอื่นๆ
  • Free 100 % & Opensource

ทางสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าโครงการได้ที่ http://develop.karmins.com/jaidee/
ท่านสามารถ Download ทดลองใช้ที่ไดที่ http://sourceforge.net/projects/jaidee/

รวมแนวข้อสอบเข้าม.4

Posted on

แบบทดสอบคณิตสาสตร์ม.3 สำหรับเตรียมตัวสอบเข้าม.4
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคม
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาไทย

รวมทั้งหมด 96 ข้อ 100 คะแนน ทุกข้อผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี
สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคม

Posted on Updated on

แนวสอบเข้า ม.4 วิชาสังคม
แนวสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมจำนวน 20 ข้อ
สาระพุทธศาสนา 1 ข้อ
สาระภูมิศาสตร์ 4 ข้อ
สาระเศรษฐศาสตร์ 6 ข้อ
สาระประวัติศาสตร์ 7 ข้อ
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 2ข้อ

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาไทย

Posted on Updated on

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ สำหรับเตรียมตัวสอบม.4 วิชาภาษาไทย สำหรับโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน จำนวน 20 ข้อ

รวมข้อสอบที่น่า สนใจ

Posted on Updated on

ข้อสอบทุกข้อเราผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

แนวข้อสอบยาก ม.1,ม.2,ม.3 ชุดที่ 1(คณิตศาสตร์)

แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบรวม 5วิชา
แนวแบบทดสอบรวม 5วิชา  ชุด 2
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย
 แนวข้อสอบเข้า ม.1วิชาสังคม
 แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
 แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาสังคมฉบับที่ 1

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับสิ่งแวดล้อมและอาหาร

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาสังคมฉบับที่2

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบก่อนเรียน ม.2 วิชาสุขศึกษา

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับระบบในร่างกาย