สอบเข้าม.1

รวมข้อสอบที่น่า สนใจ

Posted on Updated on

ข้อสอบทุกข้อเราผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

แนวข้อสอบยาก ม.1,ม.2,ม.3 ชุดที่ 1(คณิตศาสตร์)

แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบรวม 5วิชา
แนวแบบทดสอบรวม 5วิชา  ชุด 2
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย
 แนวข้อสอบเข้า ม.1วิชาสังคม
 แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
 แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาสังคมฉบับที่ 1

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับสิ่งแวดล้อมและอาหาร

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาสังคมฉบับที่2

แนวข้อสอบ ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบก่อนเรียน ม.2 วิชาสุขศึกษา

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับระบบในร่างกาย

Advertisements

รวมข้อสอบเข้าม.1 โรเรียนรัฐบาล

Posted on Updated on

รวมข้อสอบเข้าม.1 โรเรียนรัฐบาลมีรายละเอียดดังนี้

วิชาสังคม ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (มีเฉพาะคำถามมีครับ)

คลิก

วิชา ภาษาไทย  ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ระบบข้อสอบออนไลน์ตัวแรก Browser ของท่านต้องสนับสนุนหน้าเว็บเพจนี้ครับ

คลิก

วิชา คณิตศาสตร์

คลิก

ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์จำนวน 12 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกจากช้อสอบเก่าของโรงเรียนต่างๆ ยาก 4 ข้อ ง่าย 2 ข้อ ปกติ 6 ข้อ มีระบบกระดาษคำตอบออนไลน์ไว้ให้ทำแล้วรู้ผลคะแนนได้เลย

วิชา วิทยาศาสตร์

คลิก

วิชาภาษาอังกฤษ

คลิก

รวม ข้อสอบเข้าม.1 โรเงรียนรัฐบาล